Protikorózna ochrana potrubí - eustream a.s.

Opravy defektov koróznej izolácie prepravných plynovodov bez prerušenia prevádzky prepravného plynovodu v lokalite Východ

  • vytýčenie koróznej vady
  • odkop potrubia v mieste vytýčenia
  • odstránenie pôvodnej izolácie 
  • povrchová úprava vysokotlakovým pieskovaním pre potreby diagnostiky potrubia
  • jemné abrazívne pieskovanie potrubia pred nástrekom na predpísanú drsnosť
  • aplikácia pásky Stopaq na prechody medzi starou a novou izoláciou
  • strojný nástrek dvojzložkovej polyuretánovej izolácie Protegol 32-55 RRM
  • kontrola kvality nastriekanej izolácie, elektroiskrová skúška 
  • montáž geotextílie obalením pre potreby ochrany novej nastriekanej izolácie
  • spätný zásyp a konečné terénne úpravy
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí
Protikorózna ochrana potrubí