Facebook
01

Prenájom kontajnerov

 

Odvoz odpadu zabezpečujeme pomocou pristavených veľkoobjemových kontajneroch v objeme 4, 6, 9 m3Všetky kontajnery sú otváracie zo zadu, čo veľmi uľahčuje nakladanie odpadu do kontajnerov.    

 

                                                 

 

 

Zabezpečíme pre vás odvoz domového a stavebného odpadu v týchto kategóriách:

  • čistá stavebná suť (bez obsahu plastov, dreva, železa...)
  • stavebná suť s prímesou: plast, drevo, železo atď.
  • komunálny odpad (odpad z čistenia domov, pivníc, povál, ulíc atď.)
  • veľkoobjemový odpad (odpad z vypratávania priestorov)
  • bio odpad: tráva, lístie, konáre atď.
  • stavebné drevo
  • výkopová zemina