Facebook
01

Referencie

 • Čerpanie betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, betonáž základovej platne

  Čerpanie betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, betonáž základovej platne

  Miesto: Košice

  Realizácia: Firma MULLDEX Vám ponúka čerpanie betónu pre firemných zákazníkov ale aj súkromný sektor. Náš stroj využijete pri betonárskych prácach  ako sú napríklad: betonáž -  zalievanie základov, betonáž - zalievanie debniacich tvárnic, betonáž platne, deky, oporných múrov a všetkých ostatných betonárskych prácach. Náš stroj dokáže so sebou priniesť až 6,5m3 betónu. Taktiež ponúkame a zabezpečíme pre Vás betón v požadovaných množstvách. Ponúkame skúsenosti, kvalitu , rýchlosť a flexibilitu. Potrebujete betónpumpu /PUMI/ ? - neváhajte nás kontaktovať Viac Info
 • Čerpanie betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, rôzne betonáže

  Čerpanie betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, rôzne betonáže

  Miesto: košice - Košice okolie

  Realizácia: Firma MULLDEX Vám ponúka čerpanie betónu pre firemných zákazníkov ale aj súkromný sektor. Náš stroj využijete pri betonárskych prácach  ako sú napríklad: betonáž -  zalievanie základov, betonáž - zalievanie debniacich tvárnic, betonáž platne, deky, oporných múrov a všetkých ostatných betonárskych prácach. Náš stroj dokáže so sebou priniesť až 6,5m3 betónu. Taktiež ponúkame a zabezpečíme pre Vás betón v požadovaných množstvách. Ponúkame skúsenosti, kvalitu , rýchlosť a flexibilitu. Potrebujete betónpumpu /PUMI/ ? - neváhajte nás kontaktovať Viac Info
 • Čerpanie betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, betonáže

  Čerpanie betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, betonáže

  Miesto: Košice a okolie

  Realizácia: Firma MULLDEX Vám ponúka čerpanie betónu pre firemných zákazníkov ale aj súkromný sektor. Náš stroj využijete pri betonárskych prácach  ako sú napríklad: betonáž -  zalievanie základov, betonáž - zalievanie debniacich tvárnic, betonáž platne, deky, oporných múrov a všetkých ostatných betonárskych prácach. Náš stroj dokáže so sebou priniesť až 6,5m3 betónu. Taktiež ponúkame a zabezpečíme pre Vás betón v požadovaných množstvách. Ponúkame skúsenosti, kvalitu , rýchlosť a flexibilitu. Potrebujete betónpumpu /PUMI/ ? - neváhajte nás kontaktovať Viac Info
 • Rekonštrukcia vodovodnej vetvy , osadenie BG žlabov

  Rekonštrukcia vodovodnej vetvy , osadenie BG žlabov

  Miesto: Košická Belá - 10/2016

  Realizácia: Firma MULLDEX s.r.o. participovala na výmene starých vodovodných rozvodov v obci Košická Belá, výkopové práce pre uloženie nových rozvodov a odstránenie starých. Po inštalovaní nového vodovodu a prípojok k  rodinným domom sme uviedli terén do pôvodného stavu. Ďalšou časťou bolo osadenie BG žlabov cez cestnú komunikáciu na odvod vody. Potrebujete zemné a výkopové práce? neváhajte nás kontaktovať. Viac Info
 • Čerpanie Betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, betonárske práce

  Čerpanie Betónu - MERCEDES PUMI 24.67Q, betonárske práce

  Miesto: Košice a okolie

  Realizácia: Firma MULLDEX Vám ponúka čerpanie betónu pre firemných zákazníkov ale aj súkromný sektor. Náš stroj využijete pri betonárskych prácach  ako sú napríklad: betonáž -  zalievanie základov, betonáž - zalievanie debniacich tvárnic, betonáž platne, deky, oporných múrov a všetkých ostatných betonárskych prácach. Náš stroj dokáže so sebou priniesť až 6,5m3 betónu. Taktiež ponúkame a zabezpečíme pre Vás betón v požadovaných množstvách. Ponúkame skúsenosti, kvalitu , rýchlosť a flexibilitu. Potrebujete betónpumpu /PUMI/ ? - neváhajte nás kontaktovať.  Viac Info
 • Rekonštrukcia strechy kotolne v rozsahu 3000m2 - fólia

  Rekonštrukcia strechy kotolne v rozsahu 3000m2 - fólia

  Miesto: Košice - r. 2016

  Realizácia: Naša spoločnosť realizovala rekonštrukciu povlakovej krytiny strechy kotolne vo výške 42m. Použitá bola najnovšia technológia od výrobcu strešných fólií SIKA - aplikácia lepením, ktorú si vyžiadala výška strechy, sklon a nápor vetra. Pri odstraňovaní pôvodnej krytiny sme narazili na 5 vrstiev pôvodnej strešnej krytiny stará fólia + lepenka. Výzvou bola aj logistika materiálu a odvoz odpadu výlučne prostredníctvom žeriava. Rekonštrukciu podstúpili aj odtokové žlaby a hromozvod. Potrebujete novú strechu technológiou lepenky alebo pokládky fólie, prípadne rekonštrukciu už existujúcej krytiny? Neváhajte nás kontaktovať - MULLDEX s.r.o. - skúsenosti, kvalita, rýchlosť, flexibilita. Viac Info
 • Rekonštrukcia umyvární

  Rekonštrukcia umyvární

  Miesto: Košice - r. 2016

  Realizácia:   Rekonštrukcia objektu umyvární  - druhé a prvé poschodie. Zbúranie a odvoz odpadu, Kompletná výmena rozvodov vody a odpadu kúpelní ako aj samotnej budovy. vyrovnanie a vyspádovanie podlahy, pokládka dlažby a obkladu v celom priestore. Znížené sadrokartónové stropy. Inštalácia úsporných sprchovacích panelov a kompletná výmena sanity. Viac Info
 • Búracie práce - zbúranie starého rodinného domu

  Búracie práce - zbúranie starého rodinného domu

  Miesto: Košice 12/2016

  Realizácia: Zabezpečenie vypratania a zbúrania starého rodinného domu na požiadanie klienta. Ako prvý krok sme vyčistili okolie domu, ktorý bol neobývaný a značne znečistený. Odvoz kontajnerov s komunálnym odpadom. Následne sa pokračovalo s rozoberaním strechy - škridla a krov. Po zdemontovaní strechy a uložení dreva nastúpila búracia technika . Potrebujete zbúrat starú stavbu? neváhajte nás kontaktovat - zabezpecíme zbúranie a následnú likvidáciu odpadu - plochu vyčistíme a pripravíme pre prípadnú novú výstavbu. Viac Info
 • Zemné a výkopové práce, terénne úpravy

  Zemné a výkopové práce, terénne úpravy

  Miesto: Košice - r.2016

  Realizácia: Zemné a výkopové práce pri rekonštrukcií bežeckej dráhy a stavbe multifunkčného ihriska. Vyberanie antuky z pôvodnej bežeckej trate. odstránenie pôvodných obrubníkov, Vybratie krabice v tvare obdĺžnika pre podklad nového multifunkčného ihriska. Presun a zrovnavánie terénu, odvoz zeminy. Stroje: Traktor-bager CAT 432F2, Locust 903 speed, Tatra 815 - trojstranný vyklápač Viac Info
 • Rekonštrukcia teplovodnej šachty - výmena KIOSKU

  Rekonštrukcia teplovodnej šachty - výmena KIOSKU

  Miesto: Košice - r.2016

  Realizácia: Stavebné práce pri rekonštrukcií teplovodnej šachty. Rekonštrukcia spočivala v otvorení šachty k výmene pôvodnej zastaralej technológie, opätovné uzatvorenie.Následne prebehla hydroizolácia prístupového otvoru aj celého povrchu šachty. Prebehla oprava stropu a vnútorných stien šachty. Po zaliatí poterom bol nainštalovaný nový servisný KIOSK. Finalizačné práce pozostávali z náterov a následných terennych úprav v okolí šachty. Viac Info