Čerpanie, doprava a predaj betónu

Čerpadlá betónu:

 • Betón pumpa PUMI 24m Mercedes, bubon 6 m3
 • Betón pumpa PUMI 28m Mercedes, bubon 6 m3
 • Čerpadlo betónu PUTZMEISTER 24 m
 • Čerpadlo betónu PUTZMEISTER 36 m
 • Čerpadlo betónu PUTZMEISTER 42 m 

Doprava betónov:

 • Autodomiešavač betónu MB AROCS, bubon 8 m3, 5 ks

Predaj betónov - Najčastejšie používané betóny:

Betón STN EN 206

 • C12/15 – X0(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3
 • C16/20 – X0 (SK) – CI 0,4 – Dmax 16-S3 (XC1, CI 0,2 S2, S1)
 • C20/25 – XC1 (SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3 (XC2, CI 0,2 S2, S1)
 • C25/30 – XC2(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3 (XC3, CI 0,2)
 • C30/37 – XC4, XD 2 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16- S3

Betón STN EN 206, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

 • C20/25 -XC2 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16-S3
 • C25/30 – XC3, XA 1 (SK) – CI 0,2 – Dmax 16-S3

Betón STN EN 206, poterový

 • C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,4 – Dmax 8-S3
 • C16/20 – XC1(SK) – CI 0,4 – Dmax 4-S3
 • C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – Dmax 8 – S3

Cestný betón STN 73 6123: 2010

 • CB III – CI 0,4 – Dmax 16 – S3