Inžinierske siete

Naša spoločnosť sa zaoberá výstavbou, rekonštrukciou a podľa potreby aj prekládkou Inžinierských sietí:

PLYN: 

Rekonštrukcia, výstavba, oprava, výmena, preložka, odstránenie havarijných stavov na NTL, STL a VTL plynovodov.

Realizácia domových prípojovacích plynovodov po konečný spotrebič.

VODA:

Rekonštrukcia, výstavba, oprava, výmena, preložka vodovodných sietí a prípojok

KANÁL:

Rekonštrukcia, výstavba, oprava, výmena, preložka kanalizačných sietí a domových prípojok

TEPLOVODY, HORÚCOVODY:

Rekonštrukcia, výstavba, oprava, výmena, preložka teplovodných a horucovodných sieti