Stavebná činnosť

Ponúkame:

  • zakladanie stavieb, rekonštrukcie, zatepľovanie
  • čerpanie, predaj a dopravu betónu pomocou strojov / mechanizmov
  • opravy a zatepľovanie striech
  • zemné práce, výkopové práce, demolačné práce
  • výstavba inžínierskych sietí