Protikorózna ochrana

Potrubí a konštrukcií

Príprava povrchu

Ručné čistenie povrchov, ľahké abrazívne čistenie povrchov strojne na požadovanú drsnosť a čistotu povrchu.
Používa sa iba v spojení s na to určenými náterovými hmotami, používa sa predovšetkým na malé plochy a konštrukcie, ktoré majú menšie požiadavky na životnosť náteru.

Používané zariadenie na prípravu povrchu

  • ručné očistenie povrchov mechanicky (oceľové kefy, brúsne papiere, kotúče, brúsky)
  • strojne očistenie povrchov vysokotlakovým tryskacím zariadením so zásobníkom na abrazívo
  • účinný, ideálny spôsob prípravy povrchu, podstatou je použitie abraziva pri vysokom tlaku až do 12 barov.

Používané zariadenia a abrazivo

Abrazivo – piesok, oceľová drť, korund, sklo 

Protikorózná ochrana povrchov

  • ručné nanašanie páskovým systémom, aplikácie štetcom a valčekmi
  • strojné nanašanie dvojzložkových polyuretánových izolácií

Používané zariadenie na nástrek

Striekacie zariadenie typu Gracco