Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete

Líniová čast č. I - Sečovce a KS 01 Veľké Kapušany

 • odkop guľových uzáverov pre potreby výrezu a úpravy
 • úpravy plôch v rámci areálu HPS Ruská, KS01 a TÚ
 • realizácia nových a oprava poškodených základových pätiek pod potrubím
 • oprava poškodenej izolácie potrubí na prechode zem-vzduch
 • úprava a údržba prístupových ciest 
 • vybudovanie náhradného zdroja 
 • odkop potrubia pre potreby výmeny snímačov katódovej ochrany
 • stavebné práce podľa PD

Líniová časť č. II - Rožňava a KS 02 Jablonov nad Turňou

 • odkop potrubia pre potreby odstránenia anomálií 
 • úprava nízkeho krytia na líniových častiach potrubia
 • sanácie líniových potrubných systémov 
 • úprava a údržba prístupových ciest
 • oprava prevalenín 
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto
Referencie / Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických potrubných zariadení prepravnej siete - foto